(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Geachte leden,
In de media van de afgelopen tijd kan de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) u als verenigingslid bijna niet ontgaan zijn. Alhoewel deze nieuwe wet vooral is bedoeld voor bedrijven heeft de AVG zeker ook gevolgen voor verenigingen als de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo.


Op de website van de verenging kunt u een privacyverklaring vinden, waarin u kunt lezen hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens moet u bijvoorbeeld denken aan uw adres om de verenigingspost te kunnen bezorgen, maar ook bijvoorbeeld aan uw IBAN om de contributiebetaling te kunnen verwerken.
Sinds enkele maanden is een werkgroep AVG bezig om de gevolgen van de nieuwe privacywet voor de vereniging in beeld te brengen. Met de privacy van uw persoonsgegevens hielden we natuurlijk al langer rekening binnen de vereniging, maar met het beschrijven van alle aanwezige gegevens en de verwerking van die gegevens in een ‘’verwerkingsregister’’ zijn/worden momenteel de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘’i’’ gezet.
Aan nieuwe leden wordt voortaan bijvoorbeeld expliciet toestemming gevraagd om de persoonsgegevens op te nemen in de ledenadministratie. Hierbij beperken we ons tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het lidmaatschap uit te kunnen voeren. Een vereniging heeft immers persoonsgegevens nodig om u uit te kunnen nodigen voor een lezing, om u het verenigingsblad te kunnen bezorgen, enzovoort, enzovoort.
Bij de reeds langer aanwezige leden gaan we er vanuit dat ze middels hun doorlopende lidmaatschap impliciet akkoord zijn met het opnemen van hun persoonsgegevens. Dit laat natuurlijk onverlet dat u altijd kunt opvragen welke gegevens van u opgenomen zijn, en dat u die gegevens kunt laten aanpassen of verwijderen.
Met dit artikel hoop ik meer informatie gegeven te hebben over de manier waarop uw vereniging omgaat met de AVG. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mij of met een van de andere bestuursleden van de vereniging.


Namens het bestuur, met vriendelijke groet,


Gertjan van Assen

Penningmeester / Ledenadministratie