Wie kent het niet?

enveloppeatIemand die verhuist informeert de buitenwereld via het welbekende Verhuisbericht. Gold dit in vroeger tijden voor ons woonadres, vandaag de dag geldt dit ook voor de verhuizing van ons digitale postadres (e-mailadres).

De e-mailgebruikers onder onze leden die ons daartoe hebben gemachtigd zullen het al wel hebben gemerkt. Een reguliere verzending van convocaties en een Nieuwsbrief. Echter,

niet elke nieuwe activiteit verloopt in het begin geheel vlekkeloos. Het bleek al snel dat een substantieel deel van de e-mailadressen problemen opleverde.

 

Verouderde / verkeerde e-mailadressen

SnelContactDit was voornamelijk te wijten aan het feit dat deze e-mailadressen niet meer van toepassing waren dan wel bij de inschrijving verkeerd werden genoteerd. Zoals u weet zorgt de geringste afwijking in zo'n adres ervoor dat de post niet aan komt. Gelukkig wordt de afzender over het "niet aankomen" van zo'n bericht door het digitale postsysteem geïnformeerd. Als gevolg van deze problematiek is er in de afgelopen week een snelle actie uitgevoerd en is bij ongeveer 80 leden een brief bezorgd waarin uitleg werd gegeven over dit fenomeen en aan hen is gevraagd te reageren. Een groot deel van de bevraagden heeft gereageerd en er is door onze onvolprezen ledenadministratie veel werk verzet om de mankementen te verhelpen.

Een goede informatie over het hoe en waarom bij verandering van e-mailadres wordt hier door Seniorweb uit de doeken gedaan.

In de rechtermarge van onze website vindt u de opties om uw informatie direct in de goede richting te verzenden.

Naast verkeerde e-mailadressen speelt ook een ander fenomeen een rol. Ongewenste Post.

Map Ongewenste Post (Spam)

De huidige e-mailsystemen worden steeds meer beveiligd tegen ongewenst aanleveren van e-mail. Dit wordt op basis van technische kenmerken beoordeeld. Omdat convocaties en Nieuwsbrieven - momenteel bijna 600 - op geautomatiseerde wijze worden verzonden, kan het zijn dat uw e-mailprogramma zodanig is afgesteld dat het deze post minder vertrouwt en het in de map Ongewenste Post / Spam plaatst. We doen er in onze werkwijze alles aan om dit risico zo klein mogelijk te houden. Bent u er aan gewend geraakt om de inhoud van uw map Ongewenste Post blindelings naar de prullenbak en verder te verwijzen, dan is de kans groot dat u met het badwater het kind weggooit. Het is aan te bevelen deze post toch nog even na te pluizen.

Na wat licht te hebben geworpen op de mail-problematiek gaan we er van uit dat we de grootste problemen grotendeels achter de rug hebben en dat de eventuele spaanders die nog resten snel zullen zijn opgeruimd. 

 

de werkgroep automatisering OV-Ermeloo