Archeologie

speerpuntDe Werkgroep Archeologie is een groep leden van de vereniging die zich binnen de gemeente Ermelo actief bezighoudt met archeologie. In nauwe samenwerking met de regio houden zij in de gaten of bij bouwprojecten en dergelijke resten uit het verleden uit de grond komen. Ook assisteren zij de regioarcheoloog bij opgravingen.

Verder wordt bijvoorbeeld onderhoud gepleegd aan grafheuvels op Ermelo's grondgebied, daarbij geadviseerd door en met hulp van een deskundige. Ook het bezoeken van een tentoonstelling of een andere activiteit van archeologische aard hoort bij de bezigheden van deze werkgroep.

Contact met de werkgroep.

 

Onlangs kregen we het verzoek van de regio-archeoloog, Maarten Wispelwey, om als Werkgroep Archeologie van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo te helpen bij een opgraving op de Markt in Putten. Tien vrijwilligers van onze werkgroep hebben aan deze oproep gehoor gegeven en vervolgens op maandagmorgen 26 oktober verschillende skeletten bloot gelegd.