Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Sinds enige tijd zijn we actief met het op video opnemen van vertellingen / verhaaltjes in het dialect. Om dit wat "sprekender" in beeld te brengen willen we graag gebruik maken van tekeningen en of schetsen. Wie van u is bereid om hier een bijdrage aan te leveren? Neemt u in dat geval eens contact met ons op.