(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Op 18 maart 2017 hebben wij, de coördinatoren Theo Koster (Documentatie) en Ton van Steenoven (Automatisering) als deelnemer aan de 5e ZCBS-gebruikersbijeenkomst de vereniging vertegenwoordigd. De locatie was Museum “de Kalkovens” te Dedemsvaart waar wij in een goed verwarmde “Turfschuur”

met als gastheer de Historische Verenging Avereest gedurende deze dag mochten verblijven. Zou u er in de buurt komen dan is een bezoekje zeker een aanrader.

SAM 1420Het ZCBS is het serversysteem waarmee de Beeldbanken van de vereniging (www.beeldbank-ermeloo.nl) “in de lucht” worden gehouden. Het ZCBS (mei 2006) is een product van Gerard van Nes dat hij vorm heeft gegeven en er, in nauwe samenwerking met alle gebruikers, vernieuwing en verbetering aan toevoegt.

Om de betrokkenheid van alle deelnemende verenigingen te ondersteunen worden jaarlijks, op meerdere locaties, gebruikersbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het groeiend aantal deelnemende verenigingen en de spreiding over het land zijn dat er nu drie. Noord Holland, de oorsprong van het pakket en daarmee de grootste dichtheid in gebruik, “Noord/Oost” en sinds kort ook “Zuid”.

Een gebruikersbijeenkomst staat in het teken van gebruikerservaringen, toelichting van de jongste aanpassingen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op de eerste gebruikersbijeenkomst (Noord Holland) wordt gehouden en waarvan op de overige dagen verslag wordt gedaan.

Op de gebruikersbijeenkomst geeft Gerard van Nes, naast uitleg over de laatste programma ontwikkelingen van het systeem, tijd en ruimte aan daartoe genodigde deelnemers om iets over hun ervaringen te vertellen om daarna eventuele discussie te voeren over het gebodene. Dit keer was het de beurt aan de gast gevende vereniging in de persoon van Helmuth Rijnhart en Ton namens onze verenging. Met name de presentatie van Helmuth Rijnhart, die verdeeld over meerdere terreinen en organisaties databanken heeft aangemaakt, sprak de aanwezigen sterk tot de verbeelding.

SAM 1457De jongste ontwikkelingen van het ZCBS zijn, voor wat betreft de bezoekers - u dus, met name in de beeldbank foto’s terug te vinden. Het toepassen van een Streetview venster dat de “actuele” situatie tracht weer te geven van de locatie en zichtlijn van de foto. Uiteraard alleen wanneer Google er materiaal van heeft opgeslagen. Een verdere verbetering is het kunnen aanbieden van meerdere foto’s binnen één pagina waardoor deze een beter totaalbeeld kunnen geven.

De dag werd afgesloten met een aangepaste rondleiding door de voorzitter en gastheer Barend Rooseboom die ons met veel betrokkenheid door het turfschip “Avontuur”, de werkplaatsen en de gashouder voerde. Een indrukwekkend geheel.

We kunnen, met dank aan de organisatoren, terugzien op een nuttige en leerzame dag.

Zie ook het fotoalbum.startpicture