In de societeit van onze vereniging is een enveloppe beland met documenten betrekking hebbend op Drs. Gertjan van Doggenaar, psychiater, geboren op 14 maart 1949. Hij is op 3 februari 2015 te Tytsjerk overleden. Zie mensenlinq

 

Hij heeft in Ermelo de MULO gevolgd en maakte deel uit van examenklas 1966.

We willen graag weten wie ons meer kan vertellen over deze persoon en wat zijn band met Ermelo was.

Meldingen graag aan de werkgroep Documentatie.