Het Pannenfabriekje van Knevel bevond zich in de laatste decennia, na brandstichtingen en vandalisme, in een deplorabele toestand. Dit weerhield een aantal geïnteresseerde Ermeloërs, waaronder de leiding van onze Vereniging, er niet van om hoop te koesteren en de handen uit de mouwen te steken met als doel dit gemeentelijke monument te behouden. In de video wordt daarover een voor zich sprekend beeld geschetst.

De eerste beelden getuigen van de brandstichting en het verval van het gebouw. Lange tijd bleef de toestand ongewis. In het nieuwe, door de Vereniging uitgebrachte boek, De Pannenfabriek, wordt de geschiedenis weergegeven van het ontstaan tot en met de hedendaagse staat ervan. Onze Vereniging heeft daarmee een zeer gedenkwaardige mijlpaal bereikt, de troste "bewoner" ervan.