Fotoreportage van Egbert Vonkeman

 

1000ste boek

Gert Schuurman, Beppie Koopmans en Tine en Heerco Walinga

Donderdag 2 februari werd, in de bibliotheek van De Fabriek, het 1000ste boek in ontvangst genomen door de beheerders Beppie Koopmans en Gert Schuurman van de werkgroep Documentatie. Het boek Schapenpad is geschonken door Heerco en Tineke Walinga namens Boekverkoopers Riemer en Walinga. Daar hun dochters Elise en Marieke verhinderd waren, namen zij de honneurs waar.

 

In de bibliotheek zijn hoofdzakelijk boeken aanwezig die betrekking hebben

...

Boek geeft een kijkje in het leven in de vorige eeuw

Onlangs is "Het geluk van Bram" uitgebracht, een boek met het levensverhaal van Bram van der Velde en de historie van zijn onderneming De Witte Heide.

Het boek is in familiekring gepresenteerd. Het bevat oude foto’s, ansichtkaarten en verhalen die tevoorschijn kwamen uit oude documenten. In eerste instantie voor de familie de moeite waard om te bewaren.

beeldmerkjonker paf

 

HET LAND VAN DE JONKER

Het Pannenfabriekje van Knevel bevond zich in de laatste decennia, na brandstichtingen en vandalisme, in een deplorabele toestand. Dit weerhield een aantal geïnteresseerde Ermeloërs, waaronder de leiding van onze Vereniging, er niet van om hoop te koesteren en de handen uit de mouwen te steken met als doel dit gemeentelijke monument te behouden. In de video wordt daarover een voor zich sprekend beeld geschetst.

Leuke competitie met elkaar. Wie weet het eerst antwoord op de vragen die onderweg worden gesteld!

Een afbeelding kan alleen door het systeemnbeheer in een beeldbank worden geplaatst.

Contact hierover verloopt via uw contactpersoon van de betreffende beeldbank. Zie ZCBS Algemeen.

Het onderwerp Links wordt ook behandeld in ZCBS - Algemeen. Voor het maken van weblinks die verwijzen naar Genealogie-Ermelo is iets meer uitleg nodig.

...

Het kan voorkomen dat er een goede uitleg of afbeelding op Interrnet bestaat die van belang kan zijn om de bezoeker opmerkzaam op te maken.

Dit kan dan door een verklarende tekst maar in sommige gevallen nog beter door een link aan te bieden naar die informatie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Voor een link binnen dezelfde beeldbank naar een ander object, een ander document of afbeelding volstaat het eenvoudig door het nummer van het record in de beschrijving op te nemen. Als voorbeeld:  000023 is

...

Als u bent ingelogd met de juiste account wordt in het objectformulier een balkje met enkele opties getoond. radiobuttons object

De rondjes zijn zgn. 'radiobuttons' waarvan er slechts één kan worden gekozen.

Aanklikken geeft onmiddellijk resultaat.

...

DSC01465

 Zaterdag 3 februari jl. werd door het CDA Ermelo een huifkartocht door het dorp georganiseerd waaraan

...
...

Afgelopen week ontvingen we het droevige bericht van het plotselinge overlijden van Gert Nijeboer.

Gert was sinds 2011 lid van de vereniging. In de afgelopen decembermaand heeft hij zich nog weer vol voor de vereniging ingezet. Hij was lid van de werkgroep Dialect en Folklore en vervulde daar de functie van secretaris. Ook verrichtte hij veel werk bij de uitgifte van Van ’t Erf van Ermel. Hij hielp mee het verenigingsblad verzendklaar te maken en ging daarna, samen met Henk Loedeman, de

...

Lubbersen Evert 20 12 2022 overlijden rouwkaart 001

Op 20 december 2022 is Eef Lubbersen overleden. Hij is 91 jaar geworden. Eef heeft vele jaren bestuursfuncties vervuld voor onze vereniging.

In nummer 105 van ons verenigingsblad wordt stilgestaan bij alles wat Eef voor onze vereniging heeft betekend.

Bij de dankdienst voor zijn leven op 24 december jl heeft het bestuur zijn kinderen en kleinkinderen sterkte gewenst namens de vereniging.

 

Bezocht u al eens de Beeldbank van de vereniging?  In bijgaande slideshow ziet u een kleine verzameling van fotomateriaal dat daar, naast ruim 8.000 andere afbeeldingen, is te vinden.

 

Slideshow van de Jaarvergadering 2016 met onder meer een dank aan de vrijwilligers, de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van de secretaris.

 Na de vergadering gaf Theo Koster nog een gloedvolle lezing over het landgoed Oud Groevenbeek en daarbij ging hij gedetailleerd in op de bouw en inrichting van het landhuis.

Je bent lekker bezig en alles lijkt op rolletjes te gaan totdat ......  Je loopt hopeloos vast.Je hebt van allles geprobeerd maar je komt er niet uit. Ook de kennisbank ( FAQ's ) geeft geen uitkomst.

Dan is er moelijk nog een redmiddel. Hulp op afstand. Maak contact met iemand die er mogelijk iets van weet en vraag of hij/zij hulp op afstand wil verlenen.

Hoe dit werkt? klik maar op het icon hieronder voor de uitleg.

 teamviewer icon

Een kort kijkje bij het kasteel ...

Fotoreportage door Egbert Vonkeman