Rein Lotterman als begeleider van een wagen volgeladen...

 


Om de inhoud meerwaarde te geven lijkt het ons ook een goed idee om u te vragen objecten aan te willen dragen die een plaatsje in deze verzameling verdienen. Kleine moeite ..... zo gedaan.

klik hier om dat te doen.

Obejct aangebracht door: webbeheer

 

Stationsstraat ter hoogte van de het oude postkantoor kijkend in westelijke richting.

stationsstraat oud

 

 

 

 


Om de inhoud meerwaarde te geven lijkt het ons ook een goed idee om u te vragen objecten aan te willen dragen die een plaatsje in deze verzameling verdienen. Kleine moeite ..... zo gedaan.

klik hier om dat te doen.

Obejct aangebracht door: webbeheer

 

Stationsstraat ter hoogte van de molen de Koe kijkend in westelijke richting.

tekening-70

Op de omslag van nr 70 van Van 't Erf van Ermel prijkt een plaat van de Stationsstraat uit vroeger tijden. Dat er veel veranderd is maar toch ook wat historie is behouden blijkt uit de "onderliggende" afbeelding.

 

 

...

Een mooi groepsportret van de vertegenwoordigers van onze vereniging op het Oostfeest 2017

Deelname Oogstfeest 2017

Bij deze wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”

In verband met de omstandigheden van de afgelopen jaren heeft het bestuur besloten om de Algemene ledenvergaderingen over de jaren 2020 en 2021 gecombineerd op één avond te houden
Het jaarverslag over 2020 wordt voor de pauze besproken.

In 2020 waren Egbert Vonkeman en Sandra Schriever aftredend en herkiesbaar.
Na de pauze wordt het jaarverslag over 2021 besproken.  

In

...

Fotoreportage van Egbert Kamp

 

Komend uit een tijd waarin het gewoon was om opsommingen in tabel- of lijstvorm tot je te nemen, was dit eens een andere. In de verte had ik wel eens gehoord van "een Wolk-verzameling" en heb die ook wel eens ervaren.

kop convOp 25 maart a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

kop conv

U heeft daarvoor hetzij per post dan wel per e-mailbericht een convocatie* met de uitnoding en de agenda mogen ontvangen.

Jaarstukken zijn hier ter inzage / te downloaden via onderstaande links.

  • Convocatie (met o.m. de vergaderagenda) pdf
  • Notulen ALV 2019  (verenigingsjaar 2018) pdf
  • Jaarverslag 2019 (incl. Financieel verslag) pdf

 Na de pauze zal door Gert Schuurman een lezing worden verzorgd met als titel "DRIE of THRI".

 *Mocht u

...