In de societeit van onze vereniging is een enveloppe beland met documenten betrekking hebbend op Drs. Gertjan van Doggenaar, psychiater, geboren op 14 maart 1949. Hij is op 3 februari 2015 te Tytsjerk overleden. Zie mensenlinq

Wat weet u van deze afbeelding?

Wist u dat...

de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo onder het motto "Kennis van het verleden geeft zicht op de toekomst" inzicht in dat verleden geeft door:

Het oprichten en in stand houden van werkgroepen om aan het motto vorm te geven,

- om er een paar te noemen: Archeologie, Documentatie, Dialect & Folklore en Genealogie.

Het aanbieden van lezingen en excursies,

- tenzij anders aangegeven de lezingen "vrij entree" kennen,

Het uitbrengen van een verenigingsblad dat elke 3 maanden

...

Wist u dat ...

de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo onder het motto "Kennis van het verleden geeft zicht op de toekomst" inzicht in dat verleden geeft door: Lees verder...

Op 21 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na de vergadering kregen de aanwezigen een lezing over de schoolplaten van Isings. Lammert Postma, die normaliter de lezing verzorgt, werd vanwege stemproblemen bijgestaan / vervangen door Maarten van Tol.

Deelname aan de ZCBS gebruikersdag 2017 (beeldbanken) door Theo Koster en Ton van Steenoven

Zie de Fotoreportage ... (start via de pijl, vervolgens op de grote foto op de pijl rechtsonder)