hamerbeeldmerk

 

Algemene Ledenvergadering Vereniging Historisch Ermeloo

Lezing over Thri / Drie

 

Activiteit

 ALV 2023  en  lezing "Thri / Drie" door Gert Schuurman

Locatie

 Immanuelkerk (kleine zaal), Stationsstraat 137, Ermelo

Datum

 Woensdag 22 maart 2023

Tijd 

 Aanvang 19:30 uur

U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Historisch Ermeloo.

Dit jaar zijn de bestuursleden Sandra Schriever en Egbert Vonkeman aftredend, zij stellen zich herkiesbaar. 

Mocht u een bestuursfunctie of deelname in een werkgroep ambiƫren, u bent welkom.

 

Download hier de vergaderstukken:

Notulen ALV 6 dec 2022

Jaarverslag over 2022

Verslag Kascontrolecommissie 2022 (aanbiedingsbrief)

 

Wilt u de stukken schriftelijk ontvangen dan kunt u contact opnemen met: 

Nely Klarenbeek, mobiel : 06-11414139, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na de pauze houdt Gert Schuurman, bestuurslid van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo een lezing over Drie of Thri. Hij zal vertellen over het ontstaan van de stuwwal waarop Drie is gelegen, de landbouw op de stuwwal door de eeuwen heen, de acte van Folckerus, de maalschap bosbouw, het toerisme, en de gekapte bomen van Drie. Gert zal ook aandacht besteden aan het onderduikershol en het paaltje van Jannes.

Vanaf 18:45 tot 19:15 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit kan onder het genot van een kopje koffie of thee.  Wij zien uit naar uw komst.

beeldmerk

 

Agenda voor de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging
Historisch Ermeloo

 

  1. Opening door de waarnemend voorzitter, Hans Gerards
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Notulen van de ledenvergadering van 7 december 2023
  4. Jaarverslag 2022
  5. Financieel jaarverslag 2022
  6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van de kascontrolecommissie 2023
  7. Begroting 2023
  8. Bestuursverkiezing
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Namens het bestuur van de Vereniging Historisch Ermeloo

Sandra Schriever, secretaris 

eor