beeldmerkjonker paf

 

HET LAND VAN DE JONKER

Lezing

 Het land van de jonker door Bert Paasman en Brand Overeem  

Locatie

 Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, Ermelo

Datum

 Woensdag 29 maart 2023  

Tijd 

 Aanvang 19:30 uur 

 

Het land van de jonker was eigendom van de Veluwse adel, maar de bewerkers en bewoners van het land maakten er een landgoed van: pachters, meiden en knechten, rentmeesters, jachtopzieners, bos- en veldarbeiders, ambachtslieden, dagloners, drijvers en vele anderen. De jacht was een hoogtepunt in het adellijke bestaan, dan kwamen ook familie en vrienden mee jagen, zoals ingenieur Van Schermbeek van het Ermelose landgoed Oud Groevenbeek.

Waar en hoe leefden deze mensen, hoe waren de machtsverhoudingen en hoe gingen ze met elkaar om?

In de eerste helft van de 20ste eeuw groeide het landgoed en de macht van de familie Van Haersma de With uit Putten en Nijkerk. Na de Tweede Wereldoorlog brokkelde de rol van de adel af en de werden de werkers op het landgoed steeds mondiger. Het landgoed zelf viel door vererving en verkoop in delen uiteen. De Puttens jonker Frits Schimmelpenninck liet zijn aanzienlijke deel uiteindelijk aan een niet-familielid na.

Bert Paasman (cultuur- en literatuurhistoricus / schrijver) en Brand Overeem (fotograaf) hebben het boek Het land van de jonker uitgebracht. In het boek is het land van de jonker met al haar bewoners beschreven. Het schetst een prachtig tijdsbeeld van de Veluwse adel in de vorige eeuw.

Tijdens de lezing zal de focus liggen op de ontwikkelingen rondom Ermelo.

Vanaf 18:45 tot 19:15 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit kan onder het genot van een kopje koffie of thee.  Wij zien uit naar uw komst.

 

Namens het bestuur van de Vereniging Historisch Ermeloo

Sandra Schriever, secretaris 

eor