Digitale postbezorging

Onlangs heeft de vereniging de uitgifte van een Nieuwsbrief gestart. We hebben hiervoor in het verleden uw e-mailadres en uw toestemming tot het gebruik daarvan gevraagd en verkregen.

Daar het veelal wat langere tijd geleden is dat het e-mailadres  werd verstrekt zou het kunnen zijn dat dit niet meer wordt gebruikt dan wel dat het geheel is komen te vervallen. Een andere mogelijkheid is dat uw e-mailadres foutief bij ons is genoteerd.

Het komt voor dat een automatisch aangeleverd bericht zoals een Nieuwsbrief door uw mail afhandelingssoftware als Ongewenst of Spam wordt aangemerkt en in een gelijknamige map, Ongewenst /Spam,  in uw e-mailprogramma wordt opgeslagen.

In reactie op de verspreiding van de Nieuwsbrief nr 8, afgelopen 23 nov, kregen we een aantal retourmeldingen die er op wezen dat het genoemde e-mailadres een storing gaf. Deze storingen kunnen zijn

  • Een vol geraakte (verstopte) mailbox
  • Een niet (meer) bestaand dan wel foutief geschreven e-mailadres.

Om ons bestand op orde te krijgen willen wij u verzoeken hieronder met uw bevindingen te willen reageren.

Powered by BreezingForms