Nieuws

Praoten zo as wulie van oudsher 'ewent 'eweest bin.

werkgroep folklore dialectHoeveul kom je d'er nog tegen in Armelo, die praoten zo as ze thuus met de paplepel in'egeuven is? En hoeveul meensen schrieven ut dan oek nog us op? Dat bin d'er niet veul meer. Dat is jammer en daorum het de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo'' een warkgroep dialect en folklore op ‘ericht, die d'er veur zorgen moet dat de Armelose taol niet verleuren geet. De warkgroep zorgt d'er veur, dat ut Armelose dialect blieft voortleven en dat we zo veul meugeluk vastlêgen van de dingen, die we nog weten. ...................................

Met deze inleiding begon in juni 2014 het artikel over de Werkgroep Dialect en Folklore in Het Verhaal.

Maar Het Verhaal (b)leek een "zeer kort verhaal" te gaan worden.

Iedereen kent haar zonder haar te kennen...
(Bron: www.deboekverkoopers.nl) We wisten niet eens dat ze nog leefde...
Het gewone Vietnamese meisje dat van het ene op het andere moment wereldberoemd werd vanwege de foto
die van haar werd genomen op één van de zwartste dagen van haar leven.

En daar is het zesentachtigste nummer!

 

Ook deze uitgave van het verenigingsblad staat vol mooie verhalen.....

 

Bekijk nog even de foto's van afgelopen 21 maart, de ALV en de lezing. Foto's: Egbert Vonkeman

Deze vraag kan dubbel worden opgevat. In de eerste plaats "Hebt u, bij ons bekend met uw e-mailadres, in de afgelopen tijd (sinds oktober j.l. twee maal) de Nieuwsbrief en een aantal herinneringsmails van ons ontvangen?" dan wel

Op 21 februari is het jubileumboek “Rond Ermel’s Kerk” gepresenteerd. In verband met het 40-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” krijgen alle leden het boek aangeboden.

Op woensdag 31 Januari zijn Henk Loedeman en ik op bezoek geweest bij onze buren in “Croonenburgh” zie bijgaande foto’s.
Henk heeft het een en ander verteld over onze vereniging, ook dat wij voor de sociëteit een openingstijd gaan hanteren (zie artikel over de Leestafel).

DSC01465

 Zaterdag 3 februari jl. werd door het CDA Ermelo een huifkartocht door het dorp georganiseerd waaraan

Vrijdag 16 februari 2018 herdenkt Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" haar 40-jarig bestaan.

2018 01 26 20 03 47 Nieuwsbrief Waterfox

Start

Wat hebben wij anders dan het verleden om ons te ontwikkelen?

De medische materialen die de Vereniging gekregen heeft van 's Heeren Loo Lozenoord zijn alle gefotografeerd.

Per heden is de regeling "Leestafel" van kracht geworden.

Geïnteresseerden  kunnen per februari 2018 op elke eerste woensdagochtend van de maand, van 10:00 tot 12:00 uur,

De Werkgroep Genealogie....

De groepsfoto van 1 november
groep uitsnede 1 nov

(Klik voor album)

Op 31 oktober zijn Steven van Loo en Henk Loedeman naar de uitreiking geweest van de Rabo clubkas campagne.

De website Genealogie-Ermeloo heeft weer een update te pakken.

Deze week ontving het bestuur een aantal reakties op de verzonden Nieuwsbrief. De digitale ontwikkeling is grenzeloos.