Deze vraag kan dubbel worden opgevat. In de eerste plaats "Hebt u, bij ons bekend met uw e-mailadres, in de afgelopen tijd (sinds oktober j.l. twee maal) de Nieuwsbrief en een aantal herinneringsmails van ons ontvangen?" dan wel

"Wilt u dit mogelijk in de toekomst?".

Op de eerste vraag zouden we graag antwoord van u ontvangen als dat antwoord negatief is (Ja, ik heb mijn e-mailadres opgegeven maar nee, ik heb niets mogen  ontvangen). Als ntwoord op de tweede vraag willen we u verwijzen naar de intekenmogelijkheid voor deze zaken. Klik hier.