Op zaterdag 28 april werd door de vereniging een excursie naar kasteel Staverden georganiseerd. Het werd een druk bezocht evenement waarbij de gidsen van het Gelders Landschap hun verhalen goed aan de man konden brengen.

SAM 2241Naast een bezoek aan het hoofdgebouw, het kasteel, werden de tuin en het koetshuis aangedaan. Een aparte plaats kreeg de uiteenzetting door mevr. Dorothea van Bleijenberg, kleindochter van de heer A.C. van Bommel, tuinbaas op Staverden van 1905 tot 1934. Zij besprak aan de hand van de tuinbank, enige documentatie en een mooie wisselbeker het verhaal van haar grootvader.SAM 2237 De wisselbeker werd 3 maal achtereen door hem gewonnen waardoor hij hem in permanent bezit kreeg.

Van het kasteel werden de ruimtes op de begane grond en de kelder bezocht. Er wordt momenteel gewerkt aan het interieur. In de afgelopen 10-15 jaar is er veel vertimmerd en is er veel authentieks weggewerkt. Van een strakke planning bij het huidige project kan echter geen sprake zijn daar elke klus die wordt aangepakt weer nieuwe problematiek oplevert.

Na het strippen van wand- en vloerdelen worden gelukkig wel steeds min of meer originele zaken zichtbaar. Het enige vertek waar men nog even wat "oude" beleving kan hebben is de bibliotheek. Verder zijn alle ruimten leeg en gestript..

Het koetshuis heeft sinds kort een nieuwe "bewoner". In een project met een meer "heldere" en meer nabije planningshorizon is de brouwerij "Uddelaer" bezig om medio dit jaar al zijn poorten te openen met een nieuwe en grotere brouwerij. We werden welkom geheten door de eigenaar die een beeld schetste van de locatie zoals hij er dan uit moet gaan zien. Hij had ervoor gezorgd dat het geestrijk nat van zijn hand al in voldoende mate aanwezig was en stelde een ieder in de gelegenheid er wat van af te nemen. Voor menig bezoeker van vandaag een goede reden om er na juni 2018 nog eens heen te gaan.

Onze "huisfotograaf" Egbert Vonkemen is met een serie foto's gekomen die we in een album hebben gegoten om ze u te tonen. Naar het album


SAM 2280SAM 2280SAM 2280SAM 2280SAM 2280SAM 2280SAM 2280SAM 2280SAM 2280


 

 

  SAM 2275

 

 

 

 

 

 

Ton van Steenoven.