rabofoto

Beste relatie,

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van Rabobank Randmeren hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen.

 

Naam: Oudheidkundige Vereniging Ermeloo


Bestedingsdoel: Inrichting van De Fabriek


Bedrag: € 366,82

 

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport!

In de regio Randmeren zijn dit jaar 15.640 stemmen uitgebracht op 194 lokale verenigingen en stichtingen. In totaal wordt er een bedrag van € 70.000,- verdeeld.

Een fantastisch resultaat! Het besef, dat wij als coöperatieve Rabobank via onze leden 194 lokale verenigingen en stichtingen in meer of mindere mate helpen bij

het realiseren van hun doelen, maakt ons blij en trots. Samen de club en de buurt sterker maken. Gewoon omdat een club zoveel méér is dan een club!

Wij wensen de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo veel succes bij de realisatie van het bestedingsdoel.

Met vriendelijke groet,

Paul Verhoef
Algemeen directeur