Nieuws

Op de website worden onder deze kop de laatste, actuele berichten geplaatst. Veelal ter aankondiging van of aanvulling op de evenementen als lezingen en excursies. In het verlengde van de website bestaat er tevens de mogelijkheid om u op de Nieuwsbrief van de OV-Ermeloo te abonneren. U wordt dan actief benaderd met de actuele informatie.

2018 01 26 20 03 47 Nieuwsbrief Waterfox

Momenteel wordt daartoe de vraag gesteld bij aanmelding als lid, "Wilt u digitale post van de vereniging ontvangen".

U kunt ook zelf het initiatief nemen door via de website in te tekenen (opgave gewenste naam en emailadres). Zie de rechtermarge van deze pagina.

Ook kunt u te allen tijde de toezending stoppen. Dit kan via de toegestuurde post (Nieuwsbrief / Bericht). In de voettekst is daartoe een link aanwezig.

2018 10 08 20 45 13 Postvak IN Postvak IN totaal Mail

Ook kunt u zich via de website (Nieuwsbrief) uitschrijven via de knop "Uitschrijven". Als naam en e-mailadres gelden de naam als in de aanhef van de u toegestuurde Nieuwsbrief en het e-mailadres waarop deze werd ontvangen.

Het kan voor komen dat door omstandigheden de naam, het e-mailadres of beide moet(en) worden gewijzigd. In dat geval is de eenvoudigste oplossing het verwijderen van de bestaande inschrijving en het het opnieuw aanmelden met de gewenste gegevens. Hierna zal deze post dan met de nieuwe gegevens worden afgehandeld.

Het webbeheer.

 

Bekijk nog even de foto's van afgelopen 21 maart, de ALV en de lezing. Foto's: Egbert Vonkeman

Deze vraag kan dubbel worden opgevat. In de eerste plaats "Hebt u, bij ons bekend met uw e-mailadres, in de afgelopen tijd (sinds oktober j.l. twee maal) de Nieuwsbrief en een aantal herinneringsmails van ons ontvangen?" dan wel