De vereniging streeft ernaar de belangstelling voor onderwerpen die binnen de doelstelling bestaat extra aandacht te geven door het installeren en ondersteunen van werkgroepen.

Archeologie

De Werkgroep Archeologie is een groep leden van de vereniging die zich binnen de gemeente Ermelo actief bezighoudt met archeologie.

Dialect en Folklore

"Praoten zo as wulie van oudsher 'ewent 'eweest bin".

Genealogie

Na een oproep tijdens de algemene ledenvergadering 2012 is de Werkgroep Genealogie gevormd.

Documentatie

De werkgroep Documentatie houdt zich bezig met het digitaliseren van oude informatiedragers zoals boeken, dia’s, foto’s en filmmateriaal, maar ook geluidsopnames.

Open Monumentendag Ermelo

Organiseert jaarlijks de Ermelose editie vande Nationale Monumentendag.

speerpuntDe Werkgroep Archeologie is een groep leden van de vereniging die zich binnen de gemeente Ermelo actief bezighoudt met archeologie. In nauwe samenwerking met de gemeente houden zij in de gaten of bij bouwprojecten en dergelijke resten uit het verleden uit de grond komen. Ook assisteren zij de gemeentelijk archeoloog bij opgravingen.

Verder wordt bijvoorbeeld onderhoud gepleegd aan grafheuvels op Ermelo's grondgebied, daarbij geadviseerd door en met hulp van een deskundige. Ook het bezoeken van een tentoonstelling of een andere activiteit van archeologische aard hoort bij de bezigheden van deze werkgroep.

Contact met de werkgroep.

 

werkgroep folklore dialectDe Werkgroep Dialect en Folklore heeft als doel het levend houden en onder de aandacht brengen van het Ermelose dialect en de klederdracht van de afgelopen 200 jaar. Dit doet zij door het maandelijks samenkomen om kennis en vaardigheid op beide gebieden te onderhouden en zich voor te bereiden op optredens tijdens lokale en overige evenementen.

Na een oproep tijdens de algemene ledenvergadering 2012 is de werkgroep Genealogie gevormd. Bij de start begon de groep met 10 werkgroep leden.

Op basis van diverse disciplines als genealogie, fotobewerking, computer- en netwerkvaardigheid enerzijds en een basisplan met taakverdeling en volgtijdelijkheid van de werkzaamheden werd begonnen.

genealogie ermeloDe website is publiekelijk toegankelijk met dien verstande dat de leden van de Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo" zich op basis van hun lidmaatschap kunnen registreren waardoor zij enkle extra mogelijkheden hebben zoals het kunnen  inzien van de documenten en enkele uitgebreidere informatie-opties.

Bij de registratie dienen de naam (waaronder bij de vereniging is ingeschreven) en het lidnummer correct te worden ingevoerd. Registreren.

Indien al geregistreerd .... Inloggen.

De werkgroep heeft een bliksemstart kunnen maken doordat Trynke Elbertsen- Hoekstra een kopie van haar genealogische verzameling, die als basis wordt gebruikt, ter beschikking heeft gesteld.

De uiteindelijke bedoeling is het om in genealogische vorm een overzicht (databank) aan te kunnen bieden waarin de bevolking van Ermelo - binnen de huidige gemeentegrens - van de laatste ca. twee eeuwen is opgenomen. Daaronder wordt verstaan: "alle personen die binnen de genoemde gemeentegrens en/of geboren, en/of gehuwd en/of overleden zijn. Bij het aanbieden van de informatie wordt er voor gezorgd dat alle informatie van bronmateriaal wordt voorzien. Dat is dan ook de reden dat de vulling van de databank weliswaar gestaag maar niet snel verloopt. Er is begonnen met het beschrijven van de huwelijkspartners (Ermelo) van 1922 en daarna terug in de tijd ( 1921, 1920 enz).

 

Naar de website

Elke tweede zaterdag van september staat in het teken van Open Monumentendag. De OV-Ermeloo participeert in dit evenement.

Het comité OMD 2017 bestaat uit:

  • Ronny Regeling
  • Jan Bisschop
  • Gert Hofsink en
  • Natalie Overkamp

Contact

De werkgroep Documentatie houdt zich bezig met het digitaliseren van oude informatiedragers zoals boeken, dia’s, foto’s en filmmateriaal, maar ook geluidsopnames.

De werkgroep publiceert het materiaal in een aantal beeldbanken. Deze zijn via deze website toegankelijk middels Beeldbanken het menu boven deze pagina.  

Lees meer ...

Hierdoor kunnen deze informatiedragers door de computer “gelezen” worden. Ook kunnen ze door meerdere mensen op verschillende plaatsen worden geraadpleegd.

In februari 2015 zijn we van start gegaan. Momenteel zijn er 8 werkgroepleden, maar bij zo’n enorme klus als deze kunnen we nog best een aantal extra handen gebruiken.

Maak in de navolgende video even kennis met de groep.

 

 

Vindt u het leuk om alleen of met meerdere personen samen een deel van dit werk te doen meldt u zich dan aan bij Theo Koster. We zullen u met open armen ontvangen!

  logo 1

 

 

Leden werkgroep documentatie:

Theo Koster – contact

Henk Esselink

Hans Gerards

Bep Koopmans

Marlies van Leeuwen

Peter Yska

Egbert Vonkeman

Jeanette Voskuyl

Hans van der Werff

Gerard Heemskerk

 

missing link

banken

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bij het beheren van de beeldbanken komen we zo nu en dan nog wel wat losse draadjes tegen. Het lukt dan niemand binnen de werkgroep om het ontbrekende stukje van de puzzel ingevuld te krijgen. In dat geval wenden we ons tot het brede Internetpubliek dat deze website bezoekt in de hoop het stukje alsnog te verkrijgen,

U treft in onderstaande rubriek de vragen aan die we u willen stellen. Wilt u reageren dan kan dat eenvoudig door de afbeelding aan te klikken. U komt dan bij de beteffende afbeelding in de beeldbank. Onderaan de pagina ziet u de mogelijkheid tot reageren.
 (Voorbeeld)

reactie

 

 

 

Wilt u ons helpen om de losse draadjes aan elkaar geknoopt te krijgen?

missing link

  Zie de vragen hieronder!!

Namens de werkgroep Documentatie, bij voorbaat dank.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren